KONTAKTILIIMA CASCO VÄRITÖN 2960 40ML

KONTAKTILIIMA CASCO VÄRITÖN 2960 40ML

CASCO

Monikäyttöinen liuotinohenteinen liima, jolla voidaan liimata esim. metallia, puuta, puukuitulevyjä, pahvia, keramiikkaa, nahkaa, kumia sekä muoveja. Ei sovellu rasvaisille muoveille, kuten polyeteeni ja polypropeeni.

6,10 € / kpl

152,50 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500554311
  • EAN-koodi: 7311980114964

Monikäyttöinen liuotinohenteinen liima, jolla voidaan liimata esim. metallia, puuta, puukuitulevyjä, pahvia, keramiikkaa, nahkaa, kumia sekä muoveja. Ei sovellu rasvaisille muoveille, kuten polyeteeni ja polypropeeni. Ei polystyreenisolumuoville. Yhteensopivuuskoe tulee aina tehdä mikäli liimataan maalattuja tai lakattuja pintoja. Sisäkäyttöön. Hyvä alkutarttuvuus. Hyvät liimausominaisuudet. Tiksotrooppisuuden takia soveltuu hyvin pystypinnoille. Hyvä vedenkesto.

Vaaralausekkeet

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide), Kolofoni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H226 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH208 Innehåller N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide), kolofonium. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Pakkaus

Paino
0.06 kg
Korkeus
21.5 cm
Pituus
3 cm
Leveys
10 cm