KONTAKTILIIMA KIILTO TIXO 1L

KONTAKTILIIMA KIILTO TIXO 1L

KIILTO

Kosteudenkestävä, pastamainen kontaktiliima, joka liimaa siististi nahkaa, tekstiilejä, puuta, viilua, kartonkia, metallia, kumia ja muovia. Riittoisuus: 2 - 3 m²/l.


24,90 €

Hinta verkkokaupassa

24,90 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500336499
  • EAN-koodi: 6411511032017

Kosteudenkestävä, pastamainen kontaktiliima, joka liimaa siististi nahkaa, tekstiilejä, puuta, viilua, kartonkia, metallia, kumia ja muovia. Riittoisuus: 2 - 3 m²/l.

Vaaralausekkeet

H226 Syttyvä neste ja höyry. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH208 Sisältää kolofonia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH208 Innehåller kolofon. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Pakkaus

Paino
0.81 kg
Korkeus
13.3 cm
Pituus
10.8 cm
Leveys
10.8 cm