Kontaktiliima Pattex Liquid 50g

PATTEX

Vahvan iskuja kestävän liimasauman muodostava kontaktiliima liimaa useimpia materiaaleja, kuten puuta, kumia, nahkaa, korkkia, huopaa, kovaa PVC-muovia, puu- ja muovilaminaatteja.

6,95 € / kpl

139 € / kg

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500656096
  • EAN-koodi: 4015000402835

Vahvan iskuja kestävän liimasauman muodostava kontaktiliima liimaa useimpia materiaaleja, kuten puuta, kumia, nahkaa, korkkia, huopaa, kovaa PVC-muovia, puu- ja muovilaminaatteja.

Vaaralausekkeet

EUH208 Sisältää 1,2-bentsisotiatsoli-3(2H)-oni; 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro.247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: EUH208 Innehåller 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on; 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) blandning. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Pakkaus

Paino
0.076 kg
Korkeus
2.6 cm
Pituus
23.5 cm
Leveys
12 cm