Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Kontaktiliimaspray CRC Fast Stick 650ml

CRC
  • EAN-koodi: 5412386059483 | Tuotenumero: 500726439

CRC Fast Stick on nopeasti kiinniliimautuva, klooraamaton sprayliima. Tämä erikoisliima tarttuu välittömästi, mikä mahdollistaa liimattavan kohteen rasituksen heti, jo ennen kuin liima saavuttaa lopullisen lujuuteensa.

18,95 € / kpl

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • EAN-koodi: 5412386059483
  • Tuotenumero: 500726439

Nopea kiinnitys, klooriton liimasuihke. Tämä erikoiskoostumus ”tarttuu” välittömästi, jolloin sidosta voidaan kuormittaa jo ennen aineen täydellisen kovettumislujuuden saavuttamista. Erityisen käytännöllinen pystysuorilla pinnoilla, joilla välitön tarttuminen auttaa välttämään luisumista. Kiinnitysaika noin 30 sekuntia.

Pakkaus

Paino
0.39 kg
Korkeus
24 cm
Pituus
7 cm
Leveys
7 cm

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.