Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Korroosionestospray Motip Anti Corrosion 500ml

MOTIP
  • EAN-koodi: 8711347226467 | Tuotenumero: 501943276

Korroosionestoaine on säänkestävä sekä heikkoja happoja ja emäksiä kestävä. Erinomainen tartuntakyky.

  • säänkestävä
  • erinomainen tartuntakyky
  • korroosiota estävä
  • heikkoja happoja Kestävä

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 8711347226467
  • Tuotenumero: 501943276

Korroosionestoaine on säänkestävä sekä heikkoja happoja ja emäksiä kestävä. Erinomainen tartuntakyky.

Pakkaus

Paino
0.54 kg
Nettosisältö
0.5 LTR
Korkeus
24.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H412 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.