Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Kuivabetoni Weber S 100 Plus 1000kg

SAINT-GOBAIN WEBER

Pakkasenkestävä R2-luokan kuivabetoni rakennusten yleisiin valutöihin, kuten esim. perustusten, portaiden ym. rakenteiden valuihin, joissa vaadittava lujuusluokka on korkeintaan C25/30-10.

  • lujuusluokiteltu kuivabetoni
  • lujuusluokka C25/30-10
  • pakkasenkestävä
  • alin käyttölämpötila +5 °C

169 € / kpl

0,17 € / kg

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 502407397
  • EAN-koodi: 6415910050894

Weber S 100 plus on pakkasenkestävä R3-luokan kuivabetoni erilaisiin betonivaluihin, joissa vaadittava lujuusluokka on C25/30-10. Tuote soveltuu käytettäväksi rakennusten yleisiin valutöihin. Käyttökohteita ovat esimerkiksi perustusten, portaiden ym. rakenteiden valaminen, joissa vaadittava lujuusluokka on korkeintaan C25/30-10. Pakkasenkestävä S 100 plus on kestävän rakentamisen tuote, joka sekoitetaan helposti betonimyllyllä. Tekniset tiedot • menekki: n. 20 kg/m²/10 mm:n kerros • vedentarve: 2,5–3,0 l/25 kg säkki. 10–12 l/100 kg • valmista massaa: n. 11,25 l / 25 kg • käyttöaika: n. 1 h • sideaine: CEM I 52,5 N • runkoaine: luonnonhiekka 0–10 mm • lisäaine: työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia lisäaineita • tartuntalujuus 28 vrk: > 0,8 MPa (EN 1542) • puristuslujuus 1/7/28 vrk: n. 10/22/25 MPa (EN 12190) • estetty kutistuminen/laajeneminen: tartuntalujuus testin jälkeen > 0,8 MPa (EN 12617-4) • vapaa kutistuma 28 vrk: 0,6 mm/m (EN 12617-4) • paloluokka: A1 (EN 13501-1) • pakkasenkestävyys: kyllä (100 syklin jäädytys-sulatuskoe SFS 5447). > 0,8 MPa (SFS-EN 13687-4). • ilmapitoisuus: n. 10 % • kloridipitoisuus: < 0,05 % (SFS-EN 1015-17) • tiheys: n. 2100 kg/m³ • vesisementtisuhde (maksimivesimäärällä): 0,7 • varastointi: kuivassa tilassa (avaamaton pakkaus) • säilyvyys: 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus) • pakkauskoot: 25, 500 tai 1 000 kg Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R3 vaatimukset, betonirakenteiden korjaus ja vahvistaminen menetelmän 3.2 (betonointi valamalla) mukaisesti. Tuote täyttää myös SFS-EN 206 mukaiset rasitusluokat XC2, XF1 (SFS-EN 5447) - 100 vuoden suunnittelukäyttöikä. Tuote ei sovellu käytettäväksi rakenteissa, jotka ovat suorassa kosketuksessa tulen kanssa. Edellä mainituissa rakenteissa voidaan käyttää (kuten esim. tulipesän tai ulkogrillin laatan valamiseen) tulenkestävää laastia, VM Valumassa Tuli -ohjeistuksien mukaisesti. 10–12 litraan puhdasta vettä sekoitetaan 100 kg kuivabetonia. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
1000 kg
Menekki (kg/m²/1 mm)
2
Runkoaine
Luonnonhiekka
Säilyvyysaika (kk)
12
Vedentarve (l/kg)
0.1
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
30
Pakkauskoko (kg)
1 000

Pakkaus

Paino
1000 kg
Nettosisältö
1000 KGM
Korkeus
10 cm
Pituus
8 cm
Leveys
8 cm

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. EUH203 Sisältää kromi(VI)-yhdisteitä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Under the conditions of conservation, the reducing agent used keeps the content of soluble chromium (VI) below 2 ppm until the expiration date indicated. EUH203 Innehåller krom (VI). Kan orsaka en allergisk reaktion. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Ej användbar. vPvB: Ej användbar