Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Kumibitumiliima Icopal patruuna 0,3l

BMI ICOPAL

Elastinen kumibitumiliima. Soveltuu bitumikermin liimaamiseen, vanhojen kermikattojen korjaamiseen, tiili- ja mineriittikattojen tiivistämiseen sekä asfaltti- ja bitumipohjaisten materiaalien saumaukseen.

16,90 € / kpl

56,33 € / l

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 502511227
  • EAN-koodi: 5708615207191

Elastinen kumibitumiliima soveltuu bitumikermin liimaamiseen, vanhojen kermikattojen korjaamiseen, tiili- ja mineriittikattojen tiivistämiseen sekä asfaltti- ja bitumipohjaisten materiaalien saumaukseen. Tekniset tiedot • väri: musta • pakkaus: 300 ml • käyttölämpötila: 0...50 °C • kestää liikettä: +/- 7,5 % • pölykuiva: noin 15 min • kuivumisaika: n. 8 vrk • maalattavissa: akryylilateksilla • menekki: räystäskiinnityksissä noin 5 jm/tuubi • varastointi: viileässä ja kuivassa Käsiteltävien pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Liima levitetään patruunapuristimella. Liima tasoitetaan veteen kastetulla lastalla. Työvälineiden puhdistamiseen soveltuu mineraalitärpätti.

Tuote

Paino
0.36 kg
Väri
Musta
Materiaali
Muu

Pakkaus

Paino
0.36 kg
Nettosisältö
0.3 LTR
Korkeus
30 cm
Pituus
5 cm
Leveys
5 cm

Vaaralausekkeet:

H226 Syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset, ks. kohta 12.5. Tuote sisältää orgaanisia liuottimia. Höyryjen hengittäminen suurina pitoisuuksina tai ksyleenin imeytyminen ihon läpi voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta, jopa tajuttomuuden. Höyryjen toistuva tai pitkäaikainen hengittäminen voi vaurioittaa keskushermostoa, maksaa ja munuaisia. Faroangivelser H226 Brandfarlig vätska och ånga. H315 Irriterar huden. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. För resultaten av PBT- och vPvB-bedömningen, se avsnitt 12.5. Produkten innehåller organiska lösningsmedel. Inandning av ångor i hög koncentration eller absorption av xylen genom huden kan orsaka dåsighet och yrsel, till och med medvetslöshet. Långvarig och upprepad inandning av ångor kan orsaka skador på njurar, lever och centrala nervsystemet.