Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Lasinpesuspray CRC Glass Clean Pro 500ml

CRC

Puhdistusvaahto. Rikkoo sähköisen pintajännityksen. Biohajoava ja miltei hajuton. Tehokas, mutta turvallinen puhdistettavaille pinnoille. Voidaan käyttää myös sisätiloissa.

8,95 € / kpl

17,90 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 501921797
  • EAN-koodi: 5412386064029

Puhdistusvaahto. Ominaisuudet: • parasta osaamistamme surfaktanttien, lisäaineiden ja liuottimien saralta • rikkoo sähköisen pintajännityksen • biohajoava ja miltei hajuton

Pakkaus

Paino
0.615 kg
Nettosisältö
0.5 LTR
Korkeus
23 cm
Pituus
6 cm
Leveys
6 cm

Vaaralausekkeet:

H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisällöstä 15 p-% on palavia aineita. EUH208 Sisältää: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 15 viktprocent av innehållet är brandfarligt. EUH208 Innehåller: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.