Lasinpesuspray CRC Glass Clean Pro 500ml

Lasinpesuspray CRC Glass Clean Pro 500ml

CRC

Puhdistusvaahto. Rikkoo sähköisen pintajännityksen. Biohajoava ja miltei hajuton. Tehokas, mutta turvallinen puhdistettavaille pinnoille. Voidaan käyttää myös sisätiloissa.

7,95 € / kpl

15,90 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501921797
  • EAN-koodi: 5412386064029

Puhdistusvaahto. Rikkoo sähköisen pintajännityksen. Biohajoava ja miltei hajuton. Tehokas, mutta turvallinen puhdistettavaille pinnoille. Voidaan käyttää myös sisätiloissa.

Vaaralausekkeet

H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisällöstä 15 p-% on palavia aineita. EUH208 Sisältää: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 15 viktprocent av innehållet är brandfarligt. EUH208 Innehåller: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Pakkaus

Paino
0.615 kg
Korkeus
23 cm
Pituus
6 cm
Leveys
6 cm