Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Liimavaahto TYTAN Styro 753 750ml

TYTAN

PU-liimavaahto lämmöneristelevyjen kiinnittämiseen ja liimaamiseen. Soveltuu lämmöneristelevyjen (EPS, XPS ja PU) asentamiseen sisä- ja ulkotiloissa. Erinomainen kiinnittyvyys ja elastisuus takaavat vahvan liitoksen.

  • vahva alkutartunta
  • vähentää kylmäsiltoja
  • tuotto jopa 14 m²
  • 0 % MDI-päästöjä

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 502391338
  • EAN-koodi: 5902120203444

TYTAN Styro 753 on yksikomponenttinen PU-liimavaahto lämmöneristelevyjen kiinnittämiseen ja liimaamiseen. Tuote soveltuu lämmöneristelevyjen (EPS, XPS ja PU) asentamiseen sisä- ja ulkotiloissa. Liimavaahdolla on erinomainen kiinnittyvyys ja elastisuus, jotka takaavat vahvan liitoksen. Liimavaahdolla on paloluokitus B2 (DIN 4102), ja se on yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien vaahtopolystyreenille tarkoitettujen käytettävissä olevien ulkopuolisten lämmöneristyksen komposiittijärjestelmien (ETICS*) kanssa. • käyttölämpötila: +0 °C... +30 °C • pullonlämpötila: +10 °C... +30 °C • avoin aika: ≤ 5min • korjausaika: ≤ 5min • kiinnittynyt (kestää rasitusta): 2 h kuluttua • täysin kovettunut: n. 24h • lämpötilankesto (kovettumisen jälkeen): -60 °C... +100 °C • stabiliteetti (kutistuminen): ≤ 3% • veden imeytyminen (24h) [kg/m²]: ≤ 1 • lämmönjohtokyky ≤0,036 W/mK • tarttuvuus betoniin [kPa]: >300 • tarttuvuus polystyreeniin [kPa]: >100 • paloluokitus: B2 • liuotin (ennen kovettumista): Tytan Professional Cleaner • riittoisuus * [m²]: 6-10 • varastointiaika: 12 kk • väri: sininen • pakkauskoko: 750 ml Korkealaatuinen Tytan O2 STYRO 7563 E/B1 PU –liimavaahto on valmistettu ISO 9001: 2000 mukaan. Kovettuneen vaahdon tasalaatuisuus takaa erinomaisen kiinnittyvyyden useimmille rakennusmateriaaleille. Helppokäyttöinen tuote on käyttövalmis sellaisenaan.

Tuote

Paino
0.78 kg
Säilyvyysaika (kk)
12

Pakkaus

Paino
0.9 kg
Nettosisältö
0.75 LTR
Korkeus
33.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H332 Haitallista hengitettynä. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset • PBT: Ei voida käyttää. • vPvB: Ei voida käyttää. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H332 Skadligt vid inandning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen • PBT: Ej användbar. • vPvB: Ej användbar.