LUKKOÖLJY SULATTAVA AEROSOLI 49ML

LUKKOÖLJY SULATTAVA AEROSOLI 49ML

PENTISOL

Sulattaa nopeasti jäätyneet lukot. Jättää voitelevan suojakalvon, mikä pidentää lukon ikää.

2,25 € / kpl

34,62 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500729017
  • EAN-koodi: 6412472330655

Sulattaa nopeasti jäätyneet lukot. Jättää voitelevan suojakalvon, mikä pidentää lukon ikää.

Vaaralausekkeet

H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH208 Sisältää Reaktiotuotteet bis (4-metyylipentan-2-yyli) ditiofosforihapon fosforia, propyleenioksidin ja amiinien, C12-14- alkyyli (haarautunut). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H222 Extremt brandfarlig aerosol. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriter huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH208 Innehåller Reaktionsprodukter av bis(4-metylpentan-2-yl)-ditiofosforsyra med fosforoxid, propylenoxid och aminer, C12-14-alkyl (grenade). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Pakkaus

Paino
0.048 kg
Korkeus
8 cm
Pituus
6 cm
Leveys
3.5 cm