Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Mineraalitärpätti Kiilto 1l

KIILTO PRO

Mineraalitärpätti/lakkabensiini on aromaattivapaa teollisuusbensiini, joka on tarkoitettu alkydipohjaisten maalien ja lakkojen ohentamiseen sekä työvälineiden pesuun.

  • Soveltuu myös ruiskuohentamiseen

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 500660564
  • EAN-koodi: 6411512500010

Mineraalitärpätti/lakkabensiini on aromaattivapaa teollisuusbensiini, joka on tarkoitettu alkydipohjaisten maalien ja lakkojen ohentamiseen sekä työvälineiden pesuun.

Tuote

Paino
0.908 kg
Pakkauskoko (l)
1

Pakkaus

Paino
0.815 kg
Nettosisältö
1 LTR
Korkeus
25.5 cm
Pituus
8 cm
Leveys
8 cm

Vaaralausekkeet:

H226 Syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.