MINERAALITÄRPÄTTI KIILTO 1L

MINERAALITÄRPÄTTI KIILTO 1L

KIILTO

Mineraalitärpätti/lakkabensiini on aromaattivapaa teollisuusbensiini, joka on tarkoitettu alkydipohjaisten maalien ja lakkojen ohentamiseen sekä työvälineiden pesuun.


5,95 € / kpl

5,95 € / l

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500660564
  • EAN-koodi: 6411512500010

Mineraalitärpätti/lakkabensiini on aromaattivapaa teollisuusbensiini, joka on tarkoitettu alkydipohjaisten maalien ja lakkojen ohentamiseen sekä työvälineiden pesuun.

Vaaralausekkeet

H226 Syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Tuote

Pakkauskoko (l)
1

Pakkaus

Paino
0.908 kg
Korkeus
25.5 cm
Pituus
8 cm
Leveys
8 cm