Monitehotabletti Kirami 1kg

Monitehotabletti Kirami 1kg

KIRAMI

Monitehotabletit (á 20 g) on tarkoitettu allasveden klooritason ylläpitoon ja ne helpottavat myös veden kirkkaana pitoa. Tabletit laitetaan annostelijaan, josta ne liukenevat hitaasti veteen.

Hinta verkkokaupassa

14,95 € / kpl

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500857170
  • EAN-koodi: 6430036750404

Monitehotabletit (á 20 g) on tarkoitettu allasveden klooritason ylläpitoon ja ne helpottavat myös veden kirkkaana pitoa. Tabletit laitetaan annostelijaan, josta ne liukenevat hitaasti veteen. Huom! Ei koskaan suoraan altaan pohjalle, käytä annostelijaa.

Vaaralausekkeet

H272 Voi edistää tulipaloa; hapettava. H302 Haitallista nieltynä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria). Faroangivelser: H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande. H302 Skadligt vid förtäring. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. EUH206 Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).

Pakkaus

Paino
1.14 kg
Korkeus
20 cm
Pituus
10.5 cm
Leveys
10.5 cm