Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Moottorinkäynnistysaine CRC Motor Starter 250ml

CRC
  • EAN-koodi: 5412386066832 | Tuotenumero: 501980087

Käynnistinsumu. Soveltuu sekä diesel- että bensiinimoottoreille.

8,95 € / kpl

35,80 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • EAN-koodi: 5412386066832
  • Tuotenumero: 501980087

Käynnistinsumu. Soveltuu sekä diesel- että bensiinimoottoreille. Varmistaa moottorin välittömän käynnistymisen kylmissä ja kosteissa olosuhteissa. Säästää akkua. Tuotteen erikoislisäaineet suojaavat moottoria kulumiselta.

Pakkaus

Paino
0.18 kg
Nettosisältö
0.25 LTR
Korkeus
20 cm
Pituus
5 cm
Leveys
5 cm

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksideja. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan bilda explosiva peroxider.