Moottorinkäynnistysaine CRC Motor Starter 250ml

Moottorinkäynnistysaine CRC Motor Starter 250ml

CRC

Käynnistinsumu. Soveltuu sekä diesel- että bensiinimoottoreille.

7,95 € / kpl

31,80 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501980087
  • EAN-koodi: 5412386066832

Käynnistinsumu. Soveltuu sekä diesel- että bensiinimoottoreille. Varmistaa moottorin välittömän käynnistymisen kylmissä ja kosteissa olosuhteissa. Säästää akkua. Tuotteen erikoislisäaineet suojaavat moottoria kulumiselta.

Vaaralausekkeet

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksideja. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan bilda explosiva peroxider.

Pakkaus

Paino
0.18 kg
Korkeus
20 cm
Pituus
5 cm
Leveys
5 cm