Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Muurahaispölyte Cooper 250g

COOPER

Muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa ja rakennusten välittömästä läheisyydestä.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 500727921
  • EAN-koodi: 6414504285346

Muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa ja rakennusten välittömästä läheisyydestä.

Pakkaus

Paino
0.297 kg
Nettosisältö
0.25 KGM
Korkeus
20.3 cm
Pituus
4.8 cm
Leveys
8.4 cm

Vaaralausekkeet:

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää permetriiniä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Turvalausekkeet: P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. P391 Valumat on kerättävä. P501 Hävitä sisältö/pakkjaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Faroangivelser: H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH208 Innehåller permetrin. Kan orsaka en allergisk reaktion.