Muurahaispölyte Cooper 250g

COOPER

Muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa ja rakennusten välittömästä läheisyydestä.

9,95 € / kpl

39,80 € / kg

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500727921
  • EAN-koodi: 6414504285346

Muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa ja rakennusten välittömästä läheisyydestä.

Vaaralausekkeet

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää permetriiniä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Turvalausekkeet: P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. P391 Valumat on kerättävä. P501 Hävitä sisältö/pakkjaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Faroangivelser: H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH208 Innehåller permetrin. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Pakkaus

Paino
0.297 kg
Korkeus
20.3 cm
Pituus
4.8 cm
Leveys
8.4 cm