Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Muurahaisspray Neudorff Loxiran 750ml suihkepullo

NEUDORFF

Muurahaisten torjuntaan tarkoitettu käyttövalmis luonnonmukainen spray sisätiloihin, keittiöihin, kulkuväylille, rakennusten välittömään läheisyyteen ja terasseille. Ei sisällä ponnekaasua. Pumppupullo.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 500895216
  • EAN-koodi: 4005240167694

Muurahaisten torjuntaan tarkoitettu käyttövalmis luonnonmukainen spray sisätiloihin, keittiöihin, kulkuväylille, rakennusten välittömään läheisyyteen ja terasseille. Ei sisällä ponnekaasua. Pumppupullo.

Pakkaus

Paino
0.8 kg
Nettosisältö
0.75 LTR
Korkeus
27.5 cm
Pituus
5 cm
Leveys
10 cm

Vaaralausekkeet:

H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet: P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointikielletty. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P410 + P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä. Faroangivelser: H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.