NURMIKKOLANNOITE TRIM 14KG

NURMIKKOLANNOITE TRIM 14KG

TRIM

Kaikki, mitä nurmikkosi tarvitsee yhdessä säkissä! Edistää vahvan ja syvän juuriston muodostumista ja vähentää sammaleen ja rikkakasvien kasvua. Käytä keväästä alkusyksyyn noin kerran kuukaudessa.

31,95 € / kpl

2,28 € / kg

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501567070
  • EAN-koodi: 5701363012123

Tehoaineet: NPK 13-1-15. Kokonaistyppi (N) 12,9 %. Nitraattityppi 9,5 %. Ammoniumtyppi 3,5 %. Kokonaisfosfori (P) 0,7 %. Vesiliukoinen 0,5 %. Kalium (K) 14,9 %. Kalkki (Ca) 10,0 %. Magnesium (Mg) 0,3 %. Rikki (S) 0,9 %. Boori (B) 0,05 %. Kloori (Cl) 13,5 %.

Vaaralausekkeet

H302 Haitallista nieltynä. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. Turvalausekkeet: P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. P280 Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P301 + P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. P330 Huuhdo suu. P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Faroangivelser: H302 Skadligt vid förtäring. H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Tuote

Paino
14 kg
Tyyppi
Nurmikkolannoite

Pakkaus

Paino
14.2 kg
Korkeus
52 cm
Pituus
11 cm
Leveys
24.6 cm