Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Nurmikkolannoite Trim 8,75kg

TRIM
  • EAN-koodi: 5701363012154 | Tuotenumero: 501567071

Kaikki mitä nurmikkosi tarvitsee yhdessä säkissä! Edistää vahvan ja syvän juuriston muodostumista ja vähentää sammaleen ja rikkakasvien kasvua. Käytä keväästä alkusyksyyn noin kerran kuukaudessa.

  • koostumus: rae

24,95 € / kpl

2,85 € / kg

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • EAN-koodi: 5701363012154
  • Tuotenumero: 501567071

Kaikki mitä nurmikkosi tarvitsee yhdessä säkissä! Edistää vahvan ja syvän juuriston muodostumista ja vähentää sammaleen ja rikkakasvien kasvua. Käytä keväästä alkusyksyyn noin kerran kuukaudessa. NPK 13-1-15 Tehoaineet: • kokonaistyppi (N) 12,9 % • nitraattityppi 9,5 % • ammoniumtyppi 3,5 % • kokonaisfosfori (P) 0,7 % • vesiliukoinen 0,5 % • kalium (K) 14,9 % • kalkki (Ca) 10,0 % • magnesium (Mg) 0,3 % • rikki (S) 0,9 % • boori (B) 0,05 % • kloori (Cl) 13,5 %

Tuote

Paino
8.75 kg
Tyyppi
Nurmikkolannoite

Pakkaus

Paino
9 kg
Nettosisältö
8.75 KGM
Korkeus
38 cm
Pituus
11 cm
Leveys
23 cm

Vaaralausekkeet:

H302 Haitallista nieltynä. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. Turvalausekkeet: P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. P280 Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P301 + P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. P330 Huuhdo suu. P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Faroangivelser: H302 Skadligt vid förtäring. H318 Orsakar allvarliga ögonskador.