Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Ohutlaasti Weber Vetonit S 06 25kg

SAINT-GOBAIN WEBER

Helppokäyttöinen ohutlaasti pieniin betonin paikkaus- ja korjaustöihin.

10,10 € / kpl

0,40 € / kg

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 500655568
  • EAN-koodi: 6415990410564

Weber S 06 on pakkasenkestävä R2-luokan helppokäyttöinen ohutlaasti pieniin betonin paikkaus- ja korjaustöihin. Tuote soveltuu pienten valuvikojen ja kolojen korjaukseen ja paikkaukseen betonialustoilla, joilla kosteus- ja pakkasrasitus on vähäinen. Ohutlaasti on edullinen laasti yksinkertaisiin korjauksiin, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Suositeltu kerrospaksuus on 2–10 mm ja korjattavan kohteen pinta-ala enintään 1 m². Valmista massaa muodostuu n. 13 l/25 kg. Tekniset tiedot • menekki: n. 10 kg/m²/5 mm:n kerros • vedentarve: 4 l/25 kg • valmista massaa: n. 13 l/25 kg • käyttöaika: n. 1 h • sideaine: CEM I 52,5 N • runkoaine: luonnonhiekka 0–0,6 mm • lisäaine: työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia lisäaineita • tartuntalujuus 28 vrk: > 0,8 MPa (EN 1542) • puristuslujuus 1/7/28 vrk: n. 10 MPa / n. 17 MPa / n. 22 MPa (EN 12190) • estetty kutistuminen/laajeneminen: tartuntalujuus testin jälkeen > 0,8 MPa (EN 12617-4) • paloluokka: A1 (EN 13501-1) • pakkasenkestävyys: > 0,8 MPa (SFS-EN 13687-4) • ilmapitoisuus: 8–12 % • kloridipitoisuus: < 0,05 % (SFS-EN 1015-17) • tiheys: n. 1 900 kg/m³ • varastointiolosuhteet: säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • pakkaus: 25 kg:n säkki Säkillinen (25 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan n. 4 litraan (16 % laastin kuivapainosta) puhdasta vettä. Laasti levitetään käsin. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
25 kg
Enimmäiskerrospaksuus (mm)
10
Menekki (kg/m²/1 mm)
2
Runkoaine
Luonnonhiekka
Säilyvyysaika (kk)
12
Käyttö
Sisälle ja ulos
Vedentarve (l/kg)
0.16
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
2
Pakkauskoko (kg)
25

Pakkaus

Paino
25 kg
Nettosisältö
25 KGM
Korkeus
13.2 cm
Pituus
46.3 cm
Leveys
31.1 cm

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.