Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Ohutrappauslaasti Weber Vetonit 410 25kg

SAINT-GOBAIN WEBER

Kiviaineisten alustojen rappaukseen sisällä ja ulkona, eristerappaukseen SerpoMin- ja SerpoTherm-järjestelmissä sekä SerpoVent-levyrappausjärjestelmässä. Soveltuu myös maalattujen seinäpintojen oikaisuun sisätiloissa.

  • alhainen vedenimeytyminen
  • hyvä tartunta alustaan
  • erittäin hyvin vesihöyryä läpäisevä
  • tasasävyinen julkisivu

46,70 € / kpl

1,87 € / kg

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 501408876
  • EAN-koodi: 6415910021252

Weber 410 soveltuu koneelliseen tai käsin tehtävään betoni-, tiili-, harkko- tai kevytbetonialustojen kaksikerrosrappaukseen sekä eristerappaukseen SerpoMin- ja SerpoTherm-järjestelmissä sekä SerpoVent-levyrappausjärjestelmässä. Suurin raekoko noin 1,0 mm. Kerrospaksuus kiviaineisilla pinnoilla kokonaan tasoituksessa on 2–10 mm, osittain tasoituksessa 15 mm saakka. Menekki on n. 1,5 kg/m²/mm:n kerrosvahvuus. Ohutrappauslaasti soveltuu myös tartuntakerrokseksi, sokkeleihin ja oikaisuun esimerkiksi maalipinnoille sisätiloissa. Tällöin vanhan maalin alkalinkestävyys on varmistettava koelevityksellä. Ohutrappauslaasti soveltuu monipuoliseen rappaamiseen tai tasoittamiseen, ja sillä on alhainen vedenimu, erinomainen työstettävyys sekä tartunta jopa sileille alustoille. Weber 410 on kuituvahvistettu ja hyvin vesihöyryä läpäisevä, joten rakenteessa oleva kosteus pääsee poistumaan. Tekniset tiedot • menekki: n. 1,5 kg/m²/mm • suositeltava kerrospaksuus: kokonaan tasoituksessa: 2–10 mm, osittain tasoituksessa 15 mm saakka. SerpoMin, SerpoTherm, SerpoVent sekä kaksikerrosrappaus: 6–10 mm. • vedentarve: n. 5,0–6,0 l/25 kg • sideaine: sementti ja polymeerit • runkoaine: luonnonhiekka ja murskattu kalkkikivi, raekoko 0–1 mm • lisäaine: mm. muovikuidut, sekä vedenhylkivyyttä ja säänkestoa parantavat aineet • paloluokka: A2, Palamaton (EN 13501-1) • vesihöyrynläpäisevyys: Sd = 0,2 m • maalaustuoteryhmä 2012: 423 Sementtipinnoitteet RL 11…13 • varastointiolosuhteet: säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) Säkillinen (25 kg) laastijauhetta sekoitetaan 5,0–6,0 litraan puhdasta vettä. Tuote levitetään käsin tai ruiskuttamalla. Lue työohjeet tuotekortilta.

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.

Pakkaus

Paino
25.5 kg
Nettosisältö
25 KGM
Korkeus
12.4 cm
Pituus
49 cm
Leveys
29.6 cm