Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Ohutsauma- ja kiviliima TYTAN 870ml

TYTAN

Mittatarkkojen keraamisten kiviharkkojen liittämiseen ohuella (1 - 2 mm) kerroksella ohutsaumalaastin sijasta väliseinärakentamisessa. Siistiä, helppoa, nopeaa asentamista. Ei palo-osastoihin.

  • väliseinien rakentamiseen
  • erittäin luja
  • jopa 60 juoksumetriä
  • vaahdotus -10 °C asti

17,20 € / kpl

19,77 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 500930961
  • EAN-koodi: 5902120007080

TYTAN Euro Mortar Ohutsauma- ja kiviliimaa voidaan käyttää rakennuksen sisä- ja ulkoseinien rakentamiseen hyvin ohuella saumalla (ohutsaumalaastin sijasta). Euro Mortar Ohutsauma- ja kiviliimaa voidaan käyttää vain 1–1,5 mm mittatarkoille höyrykarkaistusta kevytbetonista tehdyille harkoille (ACC esim. Siporex) tai keraamisille harkoille (Wienerberger Porotherm). Tuote soveltuu myös muurattaville väliseinäkiville. Huom. harkkojen korkeusero juoksumetriä kohden maksimissaan 3 mm. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 780 ml • väri: beige • käyttölämpötila: -10 °C...+30 °C • pullonlämpötila: +10 °C...+30 °C • avoin aika: 3 minuuttia • standardi olosuhteet: +23 °C / 50 % RH 2 • lopullinen lujuus: 24 h • täysin kovettunut: n. 24 h +23 °C:ssa, ilman kosteus 50 % RH • lämmönsieto (kuivumisen jälkeen): -60 °C...+100 °C • lämmönjohtokyky: ≤0,036 W/mK EN 12667:2002 • rakennusmateriaalien päästöluokka: M1-sertifikaatti • puhdistus (ennen kuivumista): Tytan Professional Cleaner • varastointiaika: 15 kuukautta • riittoisuus (saumat pysty- ja vaakasuoraan): 1 sauma: 8–9 m², 2 saumaa: 3–4 m² Ominaisuudet • Taloudellinen (säästö jopa 50 %) • Luja (kestävä kiinnittyvyys 2 h kuluttua, jopa 210 kPa) • Kestävä (korkea pakkasenkestävyys, säilyttää kiinnittyvyyden kaikissa olosuhteissa, korkea vedenpitävyys, kestää sieniä ja hometta) • Lämmöneristävä, vähentää kylmäsiltoja (alhainen veden-, vesihöyryn- ja ilmanläpäisevyys) Tuote ei sovellu kantaviin rakenteisiin Suomen rakentamismääräysten johdosta. Lue tuotteen käyttöohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
1 kg
Säilyvyysaika (kk)
15

Pakkaus

Paino
1 kg
Nettosisältö
0.87 LTR
Korkeus
6.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
33 cm

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H332 Haitallista hengitettynä. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset • PBT: Ei voida käyttää. • vPvB: Ei voida käyttää Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H332 Skadligt vid hudkontakt eller inandning H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen • PBT: Ej användbar. • vPvB: Ej användbar.