Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Pakkaselementtisaumalaasti Weber Vetonit ESL P 25kg

SAINT-GOBAIN WEBER
  • EAN-koodi: 6415910021481 | Tuotenumero: 501408823

Betonielementtien pysty- ja vaakasaumaukseen sekä muihin jälkisaumaustöihin talviolosuhteissa.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 6415910021481
  • Tuotenumero: 501408823

Weber ESL P on valumaton, pumpattava erikoismassa betonielementtien rakenteelliseen saumaukseen EN 1504-4 mukaisesti talviolosuhteissa (maks. -15 °C). Pakkaselementtisaumalaasti soveltuu myös mm. seinäelementtien ylä- ja alasaumojen valuun sekä roilojen ym. kolojen ja urien täyttöön ilman muotitusta. Muovikuituvahvisteinen tuote täyttää betoninormin SFS EN 206-1 vaatimukset lujuusluokalla C30/37-4. Maksimiraekoko on 4 mm. Valmista massaa muodostuu n. 11,7 l/ 25 kg. Tekniset tiedot • vedentarve: 13–14 l/100 kg (11–12,5 %) • valmista massaa: n. 11,7 l/ 25 kg • käyttöaika: n. 30 min • sideaine: CEM I 52,5 N • runkoaine: luonnonhiekka 0–4 mm • lisäaine: työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia sekä kutistumaa kompensoivia lisäaineita. Lujuuden kehitystä pakkasessa parantavia lisäaineita. • tartuntalujuus 28 vrk: > 4,0 MPa (Taivutustartuntalujuus, EN 12636). > 15 MPa (Vinoleikkauslujuus, EN 12615). • puristuslujuusluokka: C30/37-4 pumpattuna • puristuslujuus 1 vrk: n. 3/1 MPa (-5 /-15°C, EN 12190) • puristuslujuus 7 vrk: n. 25 /15 MPa (-5 /-15°C, EN 12190) • puristuslujuus 28 vrk: n. 40 /30 MPa (-5 /-15°C, EN 12190), > 40 MPa (Puristuslujuus kuutiolle, EN 12390-3) • vapaa kutistuma 28 vrk: 0,6 mm/m (EN 12617-4) • paloluokka: A1 (EN 13501-1) • pakkasenkestävyys: XF1 (100 syklin jäädytys-sulatuskoe SFS 5447) • kimmomoduuli: > 20 GPa (EN 13412) • ilmapitoisuus: 6–10 % • kloridipitoisuus: < 0,05 % (SFS-EN 1015-17) • tiheys: n. 2 100 kg/m³ • vesisementtisuhde (maksimivesimäärällä): 0,45 • varastointiolosuhteet: säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • pakkaus: 1 000 kg:n suursäkki, tai 25 kg:n säkki. Massan sekoitus tehdään esim. ruuvisekoittajalla. Pakkaselementtisaumalaasti lapioidaan suursäkistä sekoittajaan. Sekoituksessa laastiin lisätään maks. 13–14 % vettä. Tuote levitetään pumppaamalla. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
25 kg
Runkoaine
Luonnonhiekka
Säilyvyysaika (kk)
12
Vedentarve (l/kg)
0.13
Pakkauskoko (kg)
25

Pakkaus

Paino
25 kg
Nettosisältö
25 KGM
Korkeus
12 cm
Pituus
45 cm
Leveys
40 cm

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. EUH203 Sisältää kromi(VI)-yhdisteitä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. EUH203 Innehåller krom (VI). Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Under the conditions of conservation, the reducing agent used keeps the content of soluble chromium (VI) below 2 ppm until the expiration date indicated. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Ej användbar. vPvB: Ej användbar.