Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Pakkasjuotoslaasti Weber JB 600/3 P 1000kg

SAINT-GOBAIN WEBER
  • EAN-koodi: 6415910049232 | Tuotenumero: 502273228

Elementtien asennus-, saumaus- ja jälkivalutyöt, ankkurointijuotokset sekä ahtaat jälki- ja täyttövalut talviolosuhteissa -15°c asti.

  • suola-pakkaskestävä
  • lujuus kehittyy pakkasellakin
  • notkea massa
  • maksimiraekoko 3 mm

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 6415910049232
  • Tuotenumero: 502273228

weber JB 600/3 P on suola-pakkaskestävä R4-luokan vaativiin valu- ja juotostöihin talviolosuhteissa kehitetty tuote. Massa paisuu tuoreena hieman varmistaen näin muottien täyttymisen. Tuotteella on betoninormin SFS-EN 206 mukainen lujuusluokka C50/60-4. Maksimi raekoko on 4 mm. Tekniset tiedot • menekki: n. 20 kg/m²/10 mm:n kerros • vedentarve: 2,6–2,9 l/25 kg kuiva-ainesta (10,5–11,5 %) • valmista massaa: n. 480 l/1000 kg • työstöaika: n. 30 min • sideaine: CEM I 52,5 N • runkoaine: luonnonhiekka 0–4 mm • lisäaine: työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia lisäaineita sekä tuoreen laastin tilavuutta kasvattavia lisäaineita sekä lujuudenkehityksen alhaisissa lämpötiloissa varmentavia lisäaineita. • tartuntalujuus 28 vrk: > 2,0 MPa (EN 1542) • puristuslujuusluokka: C50/60-4 • puristuslujuus 1 vrk: n. 2 MPa (-5 °C, EN 12390-3) n. 1 MPa (-15 °C, EN 12390-3) • puristuslujuus 7 vrk: n. 30 MPa (-5 °C, EN 12390-3) n. 10 MPa (-15 °C, EN 12390-3) • puristuslujuus 28 vrk: n. 45 MPa (-5 °C, EN 12390-3) n. 20 MPa (-15 °C, EN 12390-3) • estetty kutistuminen/laajeneminen: tartuntalujuus testin jälkeen > 2,0 MPa (EN 12617-4) • vapaa kutistuma 28 vrk: 0,7 mm/m (EN 12617-4) • paloluokka: A1 (EN 13501-1) • pakkasenkestävyys: XF2 ja XF3 (Suola-pakkaskestävä) (Laattakoe SS-137244 Metod A sekä SFS 5447). > 2,0 MPa (SFS-EN 13687-4). • karbonatisoitumisen kestävyys: hyväksytty (EN 13295) • kimmomoduuli: > 20 GPa (EN 13412) • ilmapitoisuus: 2-6 % • kloridipitoisuus: < 0,05 % (SFS-EN 1015-17) • kapillaarinen vedenimeytyminen: ≤ 0,5 kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057) • tiheys: n. 2200 kg/m³ • tilavuuden muutos (alkuvaihe): n. +1 % • vesisementtisuhde (maksimivesimäärällä): 0,3 • kalustosuositus: Weber Pumppupaketti ssk-siilolla tai pikkusäkeille. Staattori 50/7R tai Betonstar, teräsvahvikkeinen letku maks. 35 m. • varastointi ja säilyvyys: 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • pakkaus: 25 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki. Säkkiä (25 kg) kohden lisätään puhdasta vettä 2,6–2,9 litraa. Sekoitus tehdään esim. betonisekoittajalla tai porakoneeseen kiinnitetyllä hitaasti pyörivällä vispilällä. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
1000 kg
Menekki (kg/m²/1 mm)
2
Runkoaine
Luonnonhiekka
Säilyvyysaika (kk)
12
Vedentarve (l/kg)
0.1
Pakkauskoko (kg)
1000

Pakkaus

Paino
1000 kg
Nettosisältö
1000 KGM
Korkeus
100 cm
Pituus
80 cm
Leveys
80 cm

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. EUH203 Sisältää kromi(VI)-yhdisteitä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. EUH203 Innehåller krom (VI). Kan orsaka en allergisk reaktion. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.