Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Pakkaslaasti Weber Vetonit ML Leca P 25kg

SAINT-GOBAIN WEBER
  • EAN-koodi: 6415990124935 | Tuotenumero: 500770602

Leca®-harkkojen ohutsaumamuuraukseen talviolosuhteissa.

  • kestävän rakentamisen tuote
  • alhainen laastin menekki
  • lujuusluokka S10
  • voidaan levittää myös pumppaamalla

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 6415990124935
  • Tuotenumero: 500770602

Weber ML Leca® P on Leca-perusharkkojen ja Leca® Design -eristeharkkojen joko käsin, kelkalla tai pumppaamalla tehtävään muuraukseen sopiva laasti sisä- tai ulkotiloissa talviolosuhteissa -15 °C asti. Laastia voidaan käyttää myös tiilien muuraukseen ohuella saumalla. Ota huomioon, että muurauksen pinnassa saattaa esiintyä keväällä rakenteen kuivuessa normaalia enemmän suolahärmeitä. Lujuusluokan M10 laastilla on alhainen vedenimukyky, jonka ansiosta harkkosaumat eivät helposti näy rappauksen alta. Laastin menekki on alhainen. Laastimenekki: - H-75 n. 0,5 kg/harkko - UH-100, UH-125, UH-150 n. 1,5 kg/harkko - RUH-200, RUH-250, RUH-300, RUH-340,RUH-380 ja RUH-420 n. 2,5 kg/harkko - LTH-300 n. 2,0 kg/harkko - LTH-380 ja LTH-420 harkot n. 2,5 kg/harkko Tekniset tiedot • vedentarve: 3,5–4,0 l/25 kg (=0,14–0,16 l/kg) • käyttöaika: 2 tuntia veden lisäyksestä • sideaine: nopeasti kovettuva portlandsementti • runkoaine: luonnonhiekka, maksimiraekoko 1,5 mm • lisäaine: veden jäätymispistettä alentavia, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita • tartuntalujuus: ominaisleikkauslujuuden perusarvo fvko ≥ 0,16 N/mm² (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a) • puristuslujuus: puristuslujuusluokka M 10 • taivutusvetolujuus 28 vrk: fxk1 > 0,20 N/mm² ja fxk2 > 0,13 N/mm² (SFS 7001) • palokäyttäytyminen: A1 • pitkäaikaiskestävyys: jäädytys-sulatuskestävyys: Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan • vesihöyrynläpäisevyys: µ 15/35 • vedenimukyky: 0,1 kg/(m² ·min0,5) • lämmönjohtavuus: 0,76 W/mK (P=50 %) (SFS-EN 1745) • tilavuuspaino 28 vrk: n. 1 750 kg/m³ (SFS-EN 1015-10) • värisävy: harmaa • varastointiolosuhteet: säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • pakkaus: 25 kg, 500 kg ja 1 000 kg säkit. Säkillinen (25 kg) kuivalaastia sekoitetaan 3,5–4,0 litraan puhdasta vettä. Suursäkkiä käytettäessä laastin vesimäärä on 14–15 % kuiva-aineen määrästä. Laasti levitetään käsin tai pumppaamalla. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
25 kg
Runkoaine
Luonnonhiekka
Säilyvyysaika (kk)
12
Käyttö
Sisälle ja ulos
Väri
Harmaa
Vedentarve (l/kg)
0.14
Pakkauskoko (kg)
25

Pakkaus

Paino
25.408 kg
Nettosisältö
25 KGM
Korkeus
13.2 cm
Pituus
46.3 cm
Leveys
31.1 cm

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.