Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Pakkaslaasti Weber Vetonit S 30 P 1000kg

SAINT-GOBAIN WEBER

Betonivalut -15 °C asti. Lujuusluokka C30/37-4.

305 € / kpl

0,31 € / kg

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 500769408
  • EAN-koodi: 6415990401357

Weber S 30 P on pakkasenkestävä R3-luokan helppokäyttöinen valulaasti erilaisiin pienempiin betonitöihin talviolosuhteissa. Tuote sopii betonielementtien saumauksiin, betonirakenteiden korjauksiin ym. laastitöihin. Kovettuminen jatkuu vielä -15 °C pakkasessa. Käyttökohteita ovat esimerkiksi pienet pintavalut ja käytävälaattojen valut, betonielementtien saumaukset, valuvikojen ja betonirakenteiden korjaukset sekä pienehköt talviolosuhteissa tehtävät valut, joissa vaaditaan säänkestävää C30/37-4 lujuusluokan laastia. Suositeltu kerrospaksuus on 10–50 mm. Suurin raekoko on 4 mm. Lujuusluokka C30/37-4. Valmista massaa: n. 470 l/1 000 kg. Tekniset tiedot • menekki: n. 20 kg/m²/10 mm:n kerros • vedentarve: 11–13 l/100 kg • valmista massaa: n. 470 l/1 000 kg • käyttöaika: n. 1 h • sideaine: CEM I 52,5 N • runkoaine: luonnonhiekka 0–4 mm • lisäaine: työstettävyyttä, säänkestävyyttä sekä lujuuden kehitystä pakkasessa parantavia lisäaineita • tartuntalujuus 28 vrk: > 1,5 MPa (EN 1542) • puristuslujuusluokka: C30/37-4 • puristuslujuus 1 / 7 / 28 vrk: n. 1 / 8 / 15 MPa (-15 °C, EN 12190) • puristuslujuus 28 vrk: n. 40 MPa (+20 °C, EN 12190) • estetty kutistuminen/laajeneminen: tartuntalujuus testin jälkeen > 1,5 MPa (EN 12617-4) • vapaa kutistuma 28 vrk: 0,7 mm/m (EN 12617-4) • paloluokka: A1 (EN 13501-1) • pakkasenkestävyys: kyllä (100 syklin jäädytys-sulatuskoe SFS 5447). >1,5 MPa (SFS-EN 13687-4). • ilmapitoisuus: n. 8–12 % • kloridipitoisuus: < 0,05 % (SFS-EN 1015-17) • tiheys: n. 2 100 kg/m³ • vesisementtisuhde (maksimivesimäärällä): 0,5 • varastointiolosuhteet: säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • pakkaus: 1 000 kg:n suursäkki. Saatavilla myös 25 kg:n säkki. 11–13 litraan puhdasta vettä sekoitetaan 100 kg kuivalaastia. Tuote levitetään käsin. Lue työohjeet tuotekortilta.

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.

Tuote

Paino
1000 kg
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
10
Enimmäiskerrospaksuus (mm)
50
Vedentarve (l/kg)
0.11
Pakkauskoko (kg)
1 000
Säilyvyysaika (kk)
12
Runkoaine
Luonnonhiekka
Käyttö
Ulos

Pakkaus

Paino
1000 kg
Nettosisältö
1000 KGM
Korkeus
100 cm
Pituus
80 cm
Leveys
80 cm