Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Pakkasmuurauslaasti Weber Vetonit ML 5 P M100/600 1000kg

SAINT-GOBAIN WEBER
  • EAN-koodi: 6415990125536 | Tuotenumero: 501242900

Tiilien talvimuuraukseen -15 °C:een asti.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 6415990125536
  • Tuotenumero: 501242900

weber ML 5 P Värillinen pakkasmuurauslaasti on tarkoitettu poltettujen- ja Kahi-tiilien talvimuuraukseen, kun puhtaaksi muurattaville pinnoille halutaan tiiliväreihin sävytetyt saumat. Pakkasmuurauslaasti soveltuu poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muuraukseen talviolosuhteissa -15 °C asti julkisivuissa. Muurauslaastia voidaan käyttää myös tiilirakenteiden jälkisaumaukseen, kun laastisauman syvyys on vähintään 30 mm ja muurauskappaleen vedenimu on riittävä. Tällöin sovelletaan jälkisaumalaastin tuotekortin työohjetta. Tekniset tiedot • käyttöaika: 2–3 tuntia veden lisäyksestä • sideaine: nopeasti kovettuva portlandsementti tai valkosementti • runkoaine: luonnonhiekka tai valkoinen kiviaines 0-4 mm • lisäaine: veden jäätymispistettä alentavia, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita sekä epäorgaanisia väripigmenttejä • tartuntalujuus: ominaisleikkauslujuuden perusarvo fvko ≥ 0,16 N/mm² (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a) • puristuslujuus: puristuslujuusluokka M 5 • palokäyttäytyminen: A1 • pitkäaikaiskestävyys: jäädytys-sulatuskestävyys: Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan • vesihöyrynläpäisevyys: μ 15/35 • vedenimukyky: 0,2 kg/(m² ·min0,5) • lämmönjohtavuus: 0,79 W/mK (P=50 %) (SFS-EN 1745) • tilavuuspaino 28 vrk: n. 1800 kg/m³ (SFS-EN 1015-10) • värisävy: Harmaa, Valkoinen Lumi, Valkoinen Jeres 140, Valkoinen Nattas 150, Vaalea Rautus 151, Vaalea Maares 153, Vaalea Menes 157, Harmaa Olos 141, Harmaa Kielas 142, Harmaa Mutus 152, Harmaa Pudas 155, Harmaa Viipus 156, Siniharmaa Hirvas 190, Keltainen Kilpis 154, Punainen Ounas 144, Punainen Pallas 159, Ruskea Ropis 149, Ruskea Mainas 185, Musta Suomus 160 • varastointi ja säilyvyys: n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • pakkaus: 1000 kg:n suursäkki Kuivalaasti sekoitetaan alla määritettyyn määrään puhdasta vettä. Laasti sekoitetaan betonimyllyssä, tasosekoittimessa tai työmaalla käytetään laastiasemaa, jossa on ruuvisekoitin ja vesimittariautomatiikka. Sekoitusaika on betonimyllyssä 6–8 min ja tasosekoittimessa 4–5 min. Sekoitettu laasti on käytettävä 2–3 tunnin kuluessa veden lisäyksestä. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
1000 kg
Säilyvyysaika (kk)
12
Pakkauskoko (kg)
1000

Pakkaus

Paino
1000 kg
Nettosisältö
1000 KGM
Korkeus
100 cm
Pituus
80 cm
Leveys
80 cm

Ympäristötiedot

M1-sertifioitu
Kyllä
Lue lisää vastuullisuudesta

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. (Hiekkaa ei ole värisävyissä Lumi Valkoinen, Jeres 140 Valkoinen, Nattas 150 Valkoinen, Hirvas 190 Siniharmaa. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. (Det finns ingen qarz i färgerna Snö Vit, Jeres 140 Vit, Nattas 150 Vit, Hirvas 190 Blågrå). Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.