Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Pienkonebensiini Neste 2- 5l

NESTE

2-tahtisille pienmoottoreille suunniteltu polttoaine. Puhtaampien pakokaasujen ja pienemmän haihtuvuuden ansiosta pienmoottoribensiinin kanssa työskentely ja harrastaminen on mukavampaa sekä ympäristöystävällisempää.

18,95 € / kpl

3,79 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 500760383
  • EAN-koodi: 6412247961411

Neste-pienmoottoribensiini on puhtaasti palavaa alkylaattibensiiniä. Se on kehitetty täyttämään pienten polttomoottorien vaatimukset. Pienmoottoribensiinistä syntyvät pakokaasupäästöt ja hajut ovat pienempiä kuin normaalilla bensiinillä, jolloin sen käyttö on miellyttävämpää. Pienmoottoribensiini on myös erinomainen säilytyspolttoaine, joka takaa moottorin hyvän käynnistymisen säilytyksen jälkeen. Pienmoottoribensiini 2-T sisältää 2 % täyssynteettistä 2-tahtiöljyä, joka on vähemmän savuttavaa ja biologisesti hajoavaa.

Vaaralausekkeet

H315 Ärsyttää ihoa. H336 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H224 Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga.

Pakkaus

Paino
3.7 kg
Korkeus
29.1 cm
Pituus
19.8 cm
Leveys
12.6 cm