Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Pienkonebensiini PROF 2-T 5l

PROF
  • EAN-koodi: 6438313518860 | Tuotenumero: 502046278

PROF 2-tahti pienkonebensiini. Yhdessä puhtaampien pakokaasujensa ja pienemmän haihtuvuutensa ansiosta PROF-pienkonebensiiniä käyttävien pienkoneiden kanssa työskentely ja harrastaminen on tavanomaista mukavampaa.

19,95 € / kpl

3,99 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • EAN-koodi: 6438313518860
  • Tuotenumero: 502046278

PROF-pienkonebensiini on kehitetty sellaiseksi, että sen haihtuma ja pakokaasupäästöt aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa sekä käyttäjille että ympäristölle. Näin pidät myös puutarhasi raikkaampana. PROF 2-T pienmoottoribensiini soveltuu kaikkiin 2-tahtisiin moottoreihin kuten moottorisahoille ja raivaussahoille. Tarkoin valitun kemiallisen koostumuksensa ansiosta PROF-pienkonebensiini ei höyrysty yhtä helposti kuin tavalliset bensiinit, joten sen käsittely on miellyttävää ja turvallista. PROF-pienkonebensiiniä käytettäessä pienkoneissa koneen kuumuudesta tai polttoaineensyötön yksinkertaisesta rakenteesta johtuvat tyypillisen suuren haihtumishäviöt jäävät pienemmiksi. Etenkin pienkäyttäjän kannalta PROF-pienkonebensiinin hyvä säilyvyys on myönteinen ominaisuus. Kyseistä bensiiniä käytettäessä polttoainejärjestelmää ei tarvitse tyhjentää pitemmänkään käyttötauon ajaksi. PROF-pienkonebensiini ei seisoessa hartsiinnu tai muuten vanhene ja säilyy jopa talven yli, tehden kevään ensikäynnistyksestä huoletonta.

Pakkaus

Paino
3.875 kg
Nettosisältö
5 LTR
Korkeus
30 cm
Pituus
20 cm
Leveys
13 cm

Vaaralausekkeet:

H224 Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.