Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Pienkonebensiini PROF 4-T 5l

PROF

Prof-pienkonebensiini on puhdas alkylaattibensiini 4-tahtimoottoreille. Prof-pienkonebensiini on kehitetty sellaiseksi, että sen haihtuma ja pakokaasupäästöt aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa sekä käyttäjille että ympäristölle.

17,35 € / kpl

3,47 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 502046277
  • EAN-koodi: 6438313518846

Prof-pienkonebensiini on kehitetty sellaiseksi, että sen haihtuma ja pakokaasupäästöt aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa sekä käyttäjille että ympäristölle. Tarkoin valitun kemiallisen koostumuksensa ansiosta Prof-pienkonebensiini ei höyrysty yhtä helposti kuin tavalliset bensiinit, joten sen käsittely on miellyttävää ja turvallista. Koostumuksen ansiosta se myös palaa lähes täydellisesti. Prof-pienkonebensiiniä käytettäessä pienkoneissa kuumuudesta tai polttoaineensyötön yksinkertaisesta rakenteesta johtuvat tyypillisen suuren haihtumishäviöt jäävät pienemmiksi. Etenkin pienkäyttäjän kannalta Prof-pienkonebensiinin hyvä säilyvyys on myönteinen ominaisuus. Kyseistä bensiiniä käytettäessä polttoainejärjestelmää ei tarvitse tyhjentää pidemmänkään käyttötauon ajaksi, sillä Prof-pienkonebensiini ei seisoessa hartsiinnu tai muuten vanhene.

Vaaralausekkeet

H224 Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Pakkaus

Paino
3.875 kg
Korkeus
29 cm
Pituus
19 cm
Leveys
11 cm