PIKAEPOKSI KIILTO 2X14G

PIKAEPOKSI KIILTO 2X14G

KIILTO PRO

Nopea, 2-komponenttinen epoksiliima esimerkiksi teräksen, raudan, kevytmetallin, lasin, posliinin, kiven ja puun liimaamiseen. Liimasauma kestää hyvin eri kemikaaleja.

10,80 € / kpl

360,00 € / kg

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500201299
  • EAN-koodi: 6411511282283

Nopea, 2-komponenttinen epoksiliima esimerkiksi teräksen, raudan, kevytmetallin, lasin, posliinin, kiven ja puun liimaamiseen. Liimasauma kestää hyvin eri kemikaaleja.

Vaaralausekkeet

H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH205 Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Pakkaus

Paino
0.058 kg
Korkeus
20.6 cm
Pituus
2 cm
Leveys
11.4 cm