Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Pikakloorirae Cello 1kg

CELLO

Tuote on tarkoitettu allasveden puhdistukseen ja ylläpitoon. Suurissa kuormituksissa ja/tai korkeissa lämpötiloissa annosta on nostettava.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

12,95 € / kpl

12,95 € / kg

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 502258637
  • EAN-koodi: 6438313622239

Liuota sangossa oikea määrä Pikakloori-rakeita lämpimään veteen, lisää aina ensin vesi ja sitten kemikaali. Kaada liuos varovasti pintakaivoon tai uima-altaan reunaa pitkin. Valkaisuvaaran vuoksi älä koskaan kaada kloorituotteita suoraan uima-altaaseen, varsinkaan sellaiseen, jossa on kangas/vuoraus. Lisää Pikakloori-rakeet mielellään illalla, jotta kloori voi toimia yön yli. Varoitus: Älä koskaan sekoita tätä tuotetta muiden kemikaalien kanssa! Voi muodostua vaarallisia kaasuja (klooria). Kun tuote on laimennettu uima-altaaseen, se voidaan yhdistää muihin kemikaaleihin. Sisältö: trokloosinatrium, dihydraatti, 1000 mg/g. Tuotteen kuvaus: kiinteä muoto, rakeet. Aineen käyttö: altaan veden puhdistus ja ylläpito.

Pakkaus

Paino
1 kg
Nettosisältö
1 KGM
Korkeus
20 cm
Pituus
10 cm
Leveys
10 cm

Vaaralausekkeet:

H302 Haitallista nieltynä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria). Faroangivelser: H302 Skadligt vid förtäring H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. EUH206 Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).