Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Pikavalulaasti Weber Vetonit REP 36 25kg

SAINT-GOBAIN WEBER
  • EAN-koodi: 6415910001216 | Tuotenumero: 501084735

Suola-pakkaskestävä R3-luokan nopeasti kovettuva korjauslaasti rakenteellisiin korjauksiin. Tuote soveltuu vaativiin betonirakenteiden korjauksiin, jossa korjattavan betonin lujuus n. 30–50 MPa.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 6415910001216
  • Tuotenumero: 501084735

weber REP 36 Pikavalulaasti on suola-pakkaskestävä R4-luokan nopeasti kovettuva korjauslaasti rakenteellisiin korjauksiin ulkotiloissa. Tuote soveltuu vaativiin betonirakenteiden korjauksiin, joissa korjattavan betonin lujuus n. 30–50 MPa. Käyttökohteita ovat esim. silta-, satama- ja P-talojen valut sekä parvekkeet ja julkisivurakenteet. Tuote soveltuu myös kantavien raudoitettujen parvekelaattojen valamiseen. Tuotetta voidaan käyttää myös sisätiloissa, esim. kylpyhuoneiden kaatolattioiden valamiseen linjasaneerausten yhteydessä. Maksimi raekoko on 4 mm. Tekniset tiedot • vedentarve: n. 3,0 l/25 kg kuivalaastia • valmista massaa: n. 12 l/25 kg (n. 500 l/1000 kg) • käyttöaika: n. 1 h • sideaine: CEM I 52,5 N • runkoaine: luonnonhiekka 0–4 mm • lisäaine: työstettävyyttä, säänkestävyyttä ja tiiveyttä parantavia lisäaineita • tartuntalujuus 28 vrk: > 1,5 MPa (EN 1542) • puristuslujuus 1 / 7 / 28 vrk: n. 20 / n. 40 / > 45 MPa (+20 °C, EN 12190) • estetty kutistuminen/laajeneminen: tartuntalujuus testin jälkeen > 1,5 MPa (EN 12617-4) • paloluokka: A1 (EN 13501-1) • pakkasenkestävyys: suola-pakkaskestävä (EN 13687-1) • karbonatisoitumisen kestävyys: hyväksytty (EN 13295) • ilmapitoisuus: 5–11 % • kloridipitoisuus: < 0,05 % (SFS-EN 1015-17) • märkätilavuuspaino: n. 2000 kg/m³ • kalustosuositus: Weber Pumppupaketti ssk-siilolla tai pikkusäkeille. Staattori Ü356-0,75 tai Betonstar. 2" teräsvahvikkeinen letku kun pituus yli 40 m, maks. 60 m. • varastointi ja säilyvyys: 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) • pakkaus: 25 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki. Säkkiä (25 kg) kohden lisätään puhdasta vettä n. 3,0 litraa (n. 12 %) notkeustarpeen mukaan. Sekoitus tapahtuu parhaiten betonisekoittajalla tai hitaasti pyörivällä porakonevispilällä 3–5 minuuttia. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
25 kg
Runkoaine
Luonnonhiekka
Säilyvyysaika (kk)
12
Käyttö
Ulos
Vedentarve (l/kg)
0.12
Pakkauskoko (kg)
25

Pakkaus

Paino
25 kg
Nettosisältö
25 KGM
Korkeus
13.2 cm
Pituus
46.3 cm
Leveys
31.1 cm

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei sisällä PBT-aineita. vPvB: Ei sisällä vPvB-aineita. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Produkten innehåller quarz med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Vid rekommenderade lagringsförhållanden bibehåller reduceringsmedlet halten av löslig krom(VI) under 2 ppm under den tid som anges på förpackningen. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Innehåller ej PBT-ämnen. vPvB: Innehåller ej vPvB-ämnen.