Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Polyuretaaniliima Casco Cascol 300ml

CASCO

Cascol Polyuretaaniliima on 1-komponenttinen kosteuskovettuva puuliima.

14,95 € / kpl

49,83 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 500336506
  • EAN-koodi: 7311980100226

1-komponenttinen kosteuskovettuva puuliima, jolla voidaan liimata puuta myös muita materiaaleja vasten. Liiman erityispiirteenä on sen soveltuminen liimauksiin, joissa liimataan puuta metalleja ja joitain muoveja vasten. Sisä- ja ulkokäyttöön. Ei kantaviin rakenteisiin.

Vaaralausekkeet

H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat joherkistyneet di-isosyanaateille. Astmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa. Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi). Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt. Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt. Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387).

Tuote

Paino
0.377 kg
Pakkauskoko (ml)
300
Liuotteeton
Kyllä
Alin käyttölämpötila °C
15
Ylin käyttölämpötila °C
25

Pakkaus

Paino
0.15 kg
Korkeus
1.4 cm
Pituus
10 cm
Leveys
23 cm