Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Polyuretaanivaahto TYTAN B1 STD palopilli 750ml

TYTAN B1 FIRESTOP

Palopillivaahto täyttää B1-standardin. Paloluokitus EI 240 asti. Kovettunut vaahto takaa mainion lämpö- ja akustisen eristeen. Soveltuu asentamiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen.

  • B1-paloluokitus, EI240 saakka
  • tuotto 42 litraa
  • S1-sertifikaatti
  • 0 % MDI-päästöjä

26,90 € / kpl

35,87 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 501490895
  • EAN-koodi: 5907516998294

TYTAN B1 Palopillivaahto on käyttövalmis yksikomponenttinen, paisuva ja itsestään sammuva polyuretaanisaumavaahto. Tuote on suunniteltu palo-osastojen saumaamiseen. Tuote soveltuu erityisesti kapeisiin saumoihin (maks. sauman leveys 32 mm) ja mm. ikkuna-asennuksiin. Palopillivaahtoa suositellaan moniin käyttötarkoituksiin: asentamiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Rakenteen on oltava betonia/kiveä. Kemiallisen koostumuksensa ansiosta tuote ei valu edes pystysuorilta pinnoilta. Kovettunutta vaahtoa voidaan leikata, hioa, peittää laastilla tai maalata. Tuote ei sovellu läpivienteihin. Pallopillivaahdolla on hyvä lämmön- ja ääneneristävyys. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 750 ml • väri: pinkki • pullon lämpötila: +10 °C…+25 °C • käyttölämpötila: +10 °C…+30 °C • lämmönkesto: -60 °C…+100 °C • paloluokitus: EI 90–EI 240 saakka saumoissa • leikkauskuiva: ≤ 40 min • jälkiturpoaminen: 180–210 % • täysin kovettunut: n. 24 tunnissa • riittoisuus: 42 l • varastointi: säilyy 12 kuukautta huoneenlämmössä. Säilytä pullo aina pystyasennossa. Älä altista aerosoleja koskaan yli +50 °C lämpötilalle (räjähdysvaara). Vaahto on homesuojattu, kestää lämpöä ja kylmää (-60… +100 °C) sekä kosteutta. Lue asennusohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
0.86 kg
Säilyvyysaika (kk)
12

Pakkaus

Paino
0.98 kg
Nettosisältö
0.75 LTR
Korkeus
33.5 cm
Pituus
1.9 cm
Leveys
1.9 cm

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H332 Haitallista hengitettynä. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei voida käyttää. vPvB: Ei voida käyttää Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckebehåller: Kan sprängas vid uppvärming. H332 Skadligt vid inandning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Ej användbar. vPvB: Ej användbar.