Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Polyuretaanivaahto TYTAN Low Expansion pistooli 750ml

TYTAN

Pistoolivaahto antaa hyvät ääni- ja lämmöneristämisominaisuudet. Sen matala jälkiturpoaminen on ihanteellinen ikkunoiden ja ovien asentamisessa. Ei valu pystysuorilta pinnoilta.

11,50 € / kpl

15,33 € / l

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 501457733
  • EAN-koodi: 5907516998218

Tytan Low Expansion -pistoolivaahtoa suositellaan moneen käyttöön rakentamisessa: asentamiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Low Expansion PU -pistoolivaahtoa suositellaan erityisesti ikkuna-asennuksiin. Modernin kemiallisen koostumuksen ansiosta vaahto ei pääse valumaan suorilta pinnoilta. Kemiallisen koostumuksen ansiosta vaahdolla on mahdollisuus saavuttaa 40 % enemmän polyuretaanivaahtoa verrattuna normaaliin pistoolivaahtoon (750 ml). Kovettunut tuote antaa hyvät ääni- ja lämmöneristämisominaisuudet. Tuote on homesuojattu, kestää kylmää ja kuumaa (-60 °C... +100 °C) ja on kosteuden kestävä. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 750 ml • väri: vaaleankeltainen • käyttölämpötila: +5 °C... +30 °C • pullonlämpötila: +10 °C... +30 °C • jälkiturpoaminen: 30–60 % • leikkauskuiva: ≤ 30 min. +23 °C, 50 % RH RB024 • täysin kovettunut: n. 24 h +23 °C, 50 % RH RB024 • lämmönsieto (kovettumisen jälkeen): -60 °C... +100 °C • stabiliteetti (kutistuminen): ≤3 % RB024 • veden imeytyminen (24 h) [kg/m²]: ≤1 PN-EN ISO 1609:1999 • lämmönjohtokyky: ≤0,036 W/mK • paloluokitus: F/B3 DIN 4102/ EN 13501-1:2008 • liuotin (ennen kovettumista): Tytan Professional Cleaner • riittoisuus: 45–55 l sisäinen standardi/RB024 • varastointiaika: 18 kk. Vältä varastointia yli +25 °C ja alle +5 °C. Lyhytaikainen varastointi -20 °C asti mahdollista. Varastoi aina pullon venttiili ylöspäin. Low Expansion -pistoolivaahto sopii erityisesti ikkuna-asennuksiin, joka salpaajien ja modernin teknologian ansiosta ei lainkaan vapauta haitallisia MDI (isosyanaatti) -päästöjä asentamisen aikana. Jatkuva altistuminen MDI:lle saattaa aiheuttaa hengityselinten ja ihon herkistymistä, allergioita ja keuhkoastmaa. Pistoolin käyttö takaa vaahdon paineen ja nopeuden säädön. Kuivunutta vaahtoa voidaan leikata, hioa, päällystää tai maalata. Huomioi, että tuote ei kiinnity polyetyleeniin, polypropyleeniin, silikoniin eikä tefloniin. Ovien ja ikkunoiden asentamisessa tulee käyttää mekaanisia liittimiä ja kannattimia. Lue tuotteen käyttöohjeet tuotekortilta.

Vaaralausekkeet

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H332 Haitallista hengitettynä. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H332 Skadligt vid inandning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Tuote

Paino
0.8 kg
Nettosisältö
0,75 l
Säilyvyysaika (kk)
18

Pakkaus

Paino
0.92 kg
Korkeus
33.5 cm
Pituus
1.9 cm
Leveys
1.9 cm