Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

PU-vaahto TYTAN 60 Seconds liimavaahto 750ml

TYTAN

Tytan 60 Seconds on poikkeuksellisen nopeasti liimaava PU-pistoolivaahto. Se antaa vahvan alkulujuuden useimpiin materiaaleihin 60 sekuntia vaahdotuksesta. Primetointia tarvitaan vain epätasaisilla pinnoilla.

  • tuotto n. 40 jm
  • otsoniystävällinen
  • alkulujuus 60 sekunnissa
  • matalapainekoostumus

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

20,20 € / kpl

26,93 € / l

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 501771805
  • EAN-koodi: 5902120111619

Tytan 60 Seconds on täysin uudentyyppinen, poikkeuksellisen nopeasti liimaava PU-pistoolivaahto. Tuote perustuu uuteen Tytack-teknologiaan. Tuote antaa vahvan alkulujuuden useimpiin materiaaleihin 60 sekunnin jälkeen vaahdotuksesta. Primerointia ei tarvita kuin epätasaisilla pinnoilla. Vaahdolla liimataan esim. rakennuslevyjä, ikkunalautoja, alajuoksuja, porrasaskelmia ja harkkorakenteisia väliseiniä. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 750 ml • väri: vaaleankeltainen • käyttölämpötila: +0 °C... +35 °C • pullonlämpötila: +5 °C... +35 °C • jälkiturpoaminen: ei turpoa • alkulujuus: 60 sek. jälkeen +23 °C:ssa, ilman kosteus 50 % RH • korjausaika: <3 min. +23 °C:ssa, ilman kosteus 50 % RH • maks. avoin aika: < 3 min • täysin kovettunut: n. 24h +23 °C:ssa, ilman kosteus 50 % RH • lämmönsieto (kovettumisen jälkeen): -60 °C... +100 °C • saanto: noin 40 juoksumetriä 20 mm vanalla • mekaaninen ankkurointi: ≥ 2 tuntia, +23 °C:ssa, ilman kosteus 50 % RH • lämmönjohtokyky: ≤0,036 W/mK • paloluokitus: B3/F DIN 4102/ EN 13501 • liuotin (ennen kovettumista): Tytan Professional Cleaner • varastointiaika: 12 kk Vaahtomainen liimavaahto ei valu pystypinnoilla. Vaahto luhistuu ohueksi liimafilmiksi kun kappaleet painetaan yhteen. Vaahto voidaan kuivuneena hioa tai ylimaalata. Tuote on M1-luokiteltu. Lue käyttöohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
0.78 kg
Säilyvyysaika (kk)
12

Pakkaus

Paino
0.9 kg
Nettosisältö
0.75 LTR
Korkeus
33.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H332 Haitallista hengitettynä. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei voida käyttää. vPvB: Ei voida käyttää. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H332 Skadligt vid inandning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Ej användbar. vPvB: Ej användbar.