PU-vaahto TYTAN Elastic 750ml pistoolivaahto All Season -10 °C

TYTAN

M1-luokiteltu elastinen PU-pistoolivaahto. Erinomaisen joustavuutensa ansiosta vaahto joustaa sauman liikkeiden mukaan eikä halkea. Tuotetta voidaan käyttää alhaisissa lämpötiloissa aina -10 °C saakka.

11,50 € / kpl 12,40 € / kpl

15,33 € / l

Tarjous voimassa 21. syyskuuta 2021 asti

Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 502224650
  • EAN-koodi: 5902120175406

Vaahdolla on alhainen jälkiturpoaminen ja korkea ääneneristävyys 62 dB:n asti. Riittoisuus maksimissaan 48 litraa. Tuote soveltuu erityisesti PVC-, alumiini- ja puurakenteisten ikkunoiden ja ovien asentamiseen. Lisäksi se soveltuu myös liikuntasaumojen ja putkistojen tiivistämiseen ja eristämiseen.

Vaaralausekkeet

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Tuote

Paino
0.78 kg
Nettosisältö
0,75 l

Pakkaus

Paino
0.9 kg
Korkeus
33.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm