Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

PU-vaahto TYTAN Elastic 750ml pistoolivaahto All Season -10 °C

TYTAN

M1-luokiteltu elastinen PU-pistoolivaahto. Erinomaisen joustavuutensa ansiosta vaahto joustaa sauman liikkeiden mukaan eikä halkea. Tuotetta voidaan käyttää alhaisissa lämpötiloissa aina -10 °C saakka.

  • tuotto 48 l
  • M1-sertifikaatti
  • all season -laatu -10 °C
  • 0 % MDI-päästöjä

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

15,60 € / kpl

20,80 € / l

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 502224650
  • EAN-koodi: 5902120175406

Elastic PU-Pistoolivaahto All Season on yksikomponenttinen polyuretaanivaahto, joka kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta. Vaahto on elastinen verrattuna normaaliin polyuretaanivaahtoon. Laadukas pistoolivaahto on tarkoitettu ammattikäyttäjille ja erityisesti talvikäyttöön. Tuotteella on erittäin alhainen jälkiturpoaminen ja korkea lämmön- ja ääneneristävyys 62 dB asti. Erinomaisen joustavuutensa ansiosta vaahto joustaa sauman liikkeiden mukaan eikä halkea. Elastic PU-Pistoolivaahto All Season soveltuu ikkunoiden ja ovien karmien lämmöneristämiseen, aukkojen, halkeamien ja reikien täyttämiseen sekä tiivistämiseen. Tuote käy myös valmiselementtien yhdistämiseen ja lämmöneristelevyjen ja harkkojen asentamiseen. • pakkauskoko: 750 ml • väri: beige • riittoisuus (avoimilla pinnoilla) (RB024): 43–48 l • riittoisuus aukoissa (RB024) 2): 38–43 l • toissijainen laajeneminen (jälkiturpoaminen) (TM 1010-2012): 40–80 % • kovettuminen kosketuskuivaksi (TM 1014-2013**): ≤ 10 min • leikkauskuiva: (TM 1005-2013) 3): ≤ 30 min • kovettuminen täysin kuivaksi (RB024): 24 h • dimensiostabiliteetti (TM 1004-2013): ≤ 5 % • paloluokka (DIN 4102): B2 • lämmönjohtokerroin (λ) PN-EN 12667:2002: 0,035 W/m*K • pullon lämpötila (optimaalinen +20 °C): +5 °C...+35 °C • ympäristön/pinnan lämpötila: -10 °C...+35 °C • äänieristys (EN ISO 10140): ≤ 62 dB • säilyvyys: avaamattomassa pakkauksessa +5 °C...+25 °C lämpötilassa, 12 kk valmistuspäivästä. • varastointi: suljettu pakkaus kuivassa ja suojassa pakkaselta Vaahto tarttuu erittäin hyvin tavallisiin rakennusmateriaaleihin, kuten tiileen, betoniin, rappaukseen, puuhun, metalleihin, polystyreeniin, kovaan PVC:hen ja jäykkään polyuretaaniin. Lue tuotekortilta käyttöohjeet.

Tuote

Paino
0.78 kg
Säilyvyysaika (kk)
12

Pakkaus

Paino
0.9 kg
Nettosisältö
0.75 LTR
Korkeus
33.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei voida käyttää. vPvB: Ei voida käyttää. Faroangivelser H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Ej användbar. vPvB: Ej användbar.