Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

PU-vaahto TYTAN Gun All Season pistoolivaahto 750ml

TYTAN

Tytan GUN All Season PU -pistoolivaahto soveltuu monipuolisesti asentamiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Joka vuodenajan vaahto, asennus -10 asteeseen asti. Erinomainen vaahdon rakenne.

11 € / kpl

14,67 € / l

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 501771802
  • EAN-koodi: 5902120111596

Tytan GUN All Season PU -pistoolivaahto on korkealaatuinen, joka vuodenajan PU-pistoolivaahto, jolla on erinomainen rakenne ja suuri tiheys. Vaahto soveltuu monipuolisesti asentamiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Tytan GUN All Season PU-pistoolivaahdon erinomainen vaahdon rakenne auttaa tehokkaasti alentamaan lämmönhukkaa. Vaahto on homesuojattu, se kestää kosteutta, kylmää ja kuumaa (-60 °C…+100 °C). Tuotteella on hyvä äänen- ja lämmöneristävyys, korkea riittoisuus, tasalaatuisuus ja hyvä kiinnittyvyys. Modernin kemiallisen koostumuksen ansiosta vaahto ei pääse valumaan pystysuorilta pinnoilta. Kuivaa vaahtoa voidaan hioa, maalata tai päällystää. • pakkauskoko: 750 ml • väri: vaaleankeltainen • käyttölämpötila: -10 °C...+30 °C • pullonlämpötila: +10 °C...+30 °C • jälkiturpoaminen: 60–90 % • leikkauskuiva: ≤ 40 min. +23 °C, 50 % RH RB024 • täysin kovettunut: n. 24 h +23 °C, 50 % RH RB024 • lämmönsieto (kovettumisen jälkeen): -60 °C...+100 °C • stabiliteetti (kutistuminen): ≤3 % RB024 • veden imeytyminen (24 h) [kg/m²]: ≤1 PN-EN ISO 1609:1999 • lämmönjohtokyky: ≤0,036 W/mK • paloluokitus: F/B3 DIN 4102/ EN 13501-1:2008 • liuotin (ennen kovettumista): Tytan Professional Cleaner • riittoisuus: 36–42 l sisäinen standardi/RB024 • varastointiaika: 18 kk. Vältä varastointia yli +25 °C ja alle +5 °C. Lyhytaikainen varastointi -20 °C asti mahdollista. Varastoi aina pullon venttiili ylöspäin. Suositus eristettävän sauman leveydeksi on 15–30 mm ja syvyydeksi 100 mm. Huomioi, että tuote ei kiinnity polyetyleeniin, polypropyleeniin, silikoniin eikä tefloniin. Ovien ja ikkunoiden asentamisessa tulee käyttää mekaanisia liittimiä ja kannattimia. Lue käyttöohjeet tuotekortilta.

Vaaralausekkeet

H222-H229 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H332 Haitallista hengitettynä. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset • PBT: Ei voida käyttää. • vPvB: Ei voida käyttää Faroangivelser: H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H332 Skadligt vid inandning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen • PBT: Ej användbar. • vPvB: Ej användbar.

Tuote

Paino
0.78 kg
Nettosisältö
0,75 l
Säilyvyysaika (kk)
18

Pakkaus

Paino
0.9 kg
Korkeus
33.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm