PU-vaahto TYTAN STD Ergo All Season pillivaahto 750 ml

TYTAN

Tytan STD Ergo on uudelleenkäytettävällä pillisuuttimella varustettu joka vuodenajan PU-vaahto. Uusi koottava suutin mahdollistaa työskentelyn myös yhdellä kädellä.

8,40 € / kpl

11,20 € / l

Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501755417
  • EAN-koodi: 5902120111558

Tytan STD Ergo on uudelleenkäytettävällä pillisuuttimella varustettu joka vuodenajan PU-vaahto. Uusi koottava suutin mahdollistaa työskentelyn myös yhdellä kädellä. Uudelleen käytettävyys pilli suljettuna max 60 päivää. Vaahdolla on pitkä varastointiaika (18 kk) yli +15 asteen lämpötilassa vaahdotus voi tapahtua missä pullon asennossa tahansa. Tuote sopii niin ikkunoiden kuin ovien lämmöneristämiseen sekä läpivientien tiivistämiseen ympäri vuoden (käyttö −10 - +30 asteessa).

Vaaralausekkeet

H222-H229 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H332 Haitallista hengitettynä. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H332 Skadligt vid inandning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Tuote

Paino
0.78 kg
Nettosisältö
0,75 l

Pakkaus

Paino
0.9 kg
Korkeus
33.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm