Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

PU-vaahto TYTAN STD Ergo All Season pillivaahto 750 ml

TYTAN

Tytan STD Ergo on uudelleenkäytettävällä pillisuuttimella varustettu joka vuodenajan PU-vaahto. Uusi koottava suutin mahdollistaa työskentelyn myös yhdellä kädellä.

  • tuotto 42 l
  • otsoniystävällinen
  • S1-sertifikaatti
  • 02,0 % MDI-päästöjä

11,30 € / kpl

15,07 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 501755417
  • EAN-koodi: 5902120111558

Tytan STD Ergo on uudelleenkäytettävällä pillisuuttimella varustettu joka vuodenajan PU-vaahto. Koottava suutin mahdollistaa työskentelyn myös yhdellä kädellä. PU-pillivaahtoa suositellaan moneen käyttöön rakentamisessa: asentamiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Tuote sopii niin ikkunoiden kuin ovien lämmöneristämiseen sekä läpivientien tiivistämiseen ympäri vuoden (käyttö -10– +30 asteessa). Vaahto on homesuojattu, kestää kylmää ja kuumaa (-60 °C...+100 °C) ja on kosteudenkestävä. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 750 ml • väri: vaaleankeltainen • riittoisuus: 33–42 l Riippuen olosuhteista • käyttölämpötila: -10 °C...+30 °C • pullonlämpötila: +5 °C...+30 °C • jälkiturpoaminen: 100–150 % • leikkauskuiva: ≤60 min • täysin kovettunut: n. 24 h +23 °C:ssa, ilman kosteus 50 % RH • lämmönsieto (kovettumisen jälkeen): -60 °C...+100 °C • nahoittuminen: ≤ 12 min • lämmönjohtokyky: ≤0,035 W/mK • paloluokitus: B3/F DIN 4102/ EN 13501 • liuotin (ennen kovettumista): Tytan Professional Cleaner • varastointiaika: 18 kk. Vältä varastointia yli +25 °C ja alle +5 °C. Lyhytaikainen varastointi -20 °C asti mahdollista. Varastoi aina pullon venttiili ylöspäin. Kuivunutta vaahtoa voidaan leikata, hioa, päällystää tai maalata. Tuote säilyy toimintakuntoisena jopa 60 päivää, kun pillisuuttimen pää on käännetty kiinni keltaiseen nastaan. Tuote tarttuu tiukasti useimpiin rakennusmateriaaleihin ilman primeria, kuten betoni, puu, teräs, styrox, pahvi, paperi, PU-levyt, XPS-levyt ja kuitulevyt. Tuote ei kiinnity polyetyleeniin, polypropyleeniin, silikoniin eikä tefloniin. Ovien ja ikkunoiden asentamisessa tulee käyttää mekaanisia liittimiä ja kannattimia. Lue käyttöohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
0.78 kg
Säilyvyysaika (kk)
18

Pakkaus

Paino
0.9 kg
Nettosisältö
0.75 LTR
Korkeus
33.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H332 Haitallista hengitettynä. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei voida käyttää. vPvB: Ei voida käyttää Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H332 Skadligt vid inandning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Ej användbar. vPvB: Ej användbar.