PU-vaahto TYTAN STD pillivaahto 500ml

TYTAN

Tytan STD PU-pillivaahtoa suositellaan moneen käyttöön rakentamisessa: asentamiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Modernin kemiallisen koostumuksen ansiosta vaahto ei pääse valumaan pystysuorilta pinnoilta.

5,70 € / kpl

11,40 € / l

Toimitus
Toimitettavissa verkkokaupastaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 501771813
  • EAN-koodi: 5902120111572

TYTAN STD PU-pillivaahto on homesuojattu, kestää kylmää ja kuumaa (–60 °C - +100 °C) ja on kosteuden kestävä. Kuivunutta vaahtoa voidaan leikata, hioa, päällystää tai maalata. Korkealuokkaiset TYTAN PU-vaahdot on valmistettu ISO 9001:2000 mukaan.

Vaaralausekkeet

H222-H229 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H332 Haitallista hengitettynä. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Faroangivelser: H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H332 Skadligt vid inandning. H315 Irriterar huden.. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Tuote

Paino
0.55 kg
Nettosisältö
0,5 l

Pakkaus

Paino
0.7 kg
Korkeus
23.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm