Puhdistusaine PENOSIL Cleaner 500ml

PENOSIL

Poistaa tehokkaasti jähmettymättömän vaahdon vaahtopistooleista, vaatteista ja erilaisilta pinnoilta. Soveltuu vaahtopistoolien puhdistukseen sisältäpäin.

8,30 € / kpl

Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500994671
  • EAN-koodi: 4742205009841

Poistaa tehokkaasti jähmettymättömän vaahdon vaahtopistooleista, vaatteista ja erilaisilta pinnoilta. Soveltuu vaahtopistoolien puhdistukseen sisältäpäin.

Vaaralausekkeet

H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Faroangivelser: H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H222 Extremt brandfarlig aerosol. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Pakkaus

Paino
0.46 kg
Korkeus
22.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm