Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Puhdistusaine TYTAN Cleaner 500ml

TYTAN

Tuoreen PU-vaahdon puhdistusaine. Liimojen, tuoreiden PU-vaahtotahrojen, PU-pullojen venttiilien ja asennuspistoolien puhdistamiseen. Rasvan poistamiseen metallipinnoilta ennen silikonin tai PU-vaahdon asentamista.

11,40 € / kpl

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 500905898
  • EAN-koodi: 5902120016266

TYTAN Professional Cleaner on monivaikutteinen puhdistusaine, jota suositellaan tuoreiden PU-vaahtotahrojen ja liimojen puhdistamiseen. Tuote on korvaamaton lisä pullojen venttiileiden ja PU-vaahdon asennuspistoolien puhdistamiseen. Cleaner on erinomainen rasvan poistamiseen metallipinnoilta ennen silikonin ja polyuretaanin laittoa. Käytetty ponnekaasu on otsoniystävällistä. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 500 ml • liuotin: asetoni • ponnekaasu: propaani / butaani / isobutaani • varastointiaika: 36 kk Tuote on ympäristölle turvallinen – käytetty ponnekaasu on otsoniystävällinen, ei sisällä CFC- ja HCFC-aineita. Lue tuotekortilta käyttöohjeet.

Tuote

Paino
0.47 kg
Säilyvyysaika (kk)
36

Pakkaus

Paino
0.47 kg
Korkeus
22.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei voida käyttää. vPvB: Ei voida käyttää Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT: Ej användbar. vPvB: Ej användbar.