Puhdistusaine TYTAN Cleaner 500ml

TYTAN

Tuoreen PU-vaahdon puhdistusaine. Liimojen, tuoreiden PU-vaahtotahrojen, PU-pullojen venttiilien ja asennuspistoolien puhdistamiseen. Rasvan poistamiseen metallipinnoilta ennen silikonin tai PU-vaahdon asentamista.

9,30 € / kpl

Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500905898
  • EAN-koodi: 5902120016266

Tuoreen PU-vaahdon puhdistusaine. Liimojen, tuoreiden PU-vaahtotahrojen, PU-pullojen venttiilien ja asennuspistoolien puhdistamiseen. Rasvan poistamiseen metallipinnoilta ennen silikonin tai PU-vaahdon asentamista.

Vaaralausekkeet

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Pakkaus

Paino
0.47 kg
Korkeus
22.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm