Puhdistusspray Paslode impulssinaulaimille

Puhdistusspray Paslode impulssinaulaimille

PASLODE

Irrottaa tehokkaasti lian Impulssinaulaimen sylinteristä ja palotilasta. Riittoisuus noin 2-3 puhdistushuoltokertaa.

Hinta verkkokaupassa

19,95 € / kpl

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500746309
  • EAN-koodi: 3439511152514

Irrottaa tehokkaasti lian Impulssinaulaimen sylinteristä ja palotilasta. Riittoisuus noin 2-3 puhdistushuoltokertaa.

Vaaralausekkeet

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Pakkaus

Paino
0.5 kg
Korkeus
5 cm
Pituus
10 cm
Leveys
10 cm