Puhdistustarvikesarja Paslode impulssinaulaimet + Pulsa 800

Puhdistustarvikesarja Paslode impulssinaulaimet + Pulsa 800

PASLODE

Impulssinaulaimien puhdistustarvikesarja. Sisältää Paslode-sprayn 300 ml, Paslode-voiteluöljyn 15 ml, puhdistusliinan ja puhdistusohjeet.

Hinta verkkokaupassa

28,95 € / pkt

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501392686
  • EAN-koodi: 3439510136904

Impulssinaulaimien puhdistustarvikesarja. Sisältää Paslode-sprayn 300 ml, Paslode-voiteluöljyn 15 ml, puhdistusliinan ja puhdistusohjeet.

Vaaralausekkeet

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Pakkaus

Paino
0.5 kg
Korkeus
20 cm
Pituus
6 cm
Leveys
10 cm