R-KLOORI RAKEINEN 5KG UIMA-ALLASKLOORI

R-KLOORI RAKEINEN 5KG UIMA-ALLASKLOORI

NO BRAND

Raemainen R-kloori sopii nopeasti liukenevana hyvin uima-altaan shokkiklooraukseen.

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500754871
  • EAN-koodi: 6415836970467

Raemainen R-kloori sopii nopeasti liukenevana hyvin uima-altaan shokkiklooraukseen.

Vaaralausekkeet

H302 Haitallista nieltynä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria). Faroangivelser: H302 Skadligt vid förtäring. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. EUH206 Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).

Pakkaus

Paino
5 kg
Korkeus
27 cm
Pituus
19 cm
Leveys
12 cm