Renkaanpaikkausaine CRC Fix 300ml

Renkaanpaikkausaine CRC Fix 300ml

CRC

Renkaidenpaikkausaine. Paikkaa vuodot ja täyttää renkaan muutamassa sekunnissa. Muodostaa renkaan sisäpinnalle ohuen kumikalvon.

7,95 € / kpl

26,50 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501980085
  • EAN-koodi: 5412386066115

Renkaidenpaikkausaine. Paikkaa vuodot ja täyttää renkaan muutamassa sekunnissa. Muodostaa renkaan sisäpinnalle ohuen kumikalvon. Ponneaine täyttää renkaan ajopaineiseksi. Käy kaikentyyppisille renkaille.

Vaaralausekkeet

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. EUH208 Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. EUH208 Innehåller 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Pakkaus

Paino
0.29 kg
Korkeus
23 cm
Pituus
6 cm
Leveys
6 cm