Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Renkaanpaikkausaine CRC Fix 500ml

CRC

Renkaiden paikkausaine paikkaa vuodot ja täyttää renkaan muutamassa sekunnissa. Aine muodostaa renkaan sisäpinnalle ohuen kumikalvon. Ponneaine täyttää renkaan ajopaineiseksi.

9,95 € / kpl

19,90 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 501909398
  • EAN-koodi: 5412386066122

Tiivistää ja täyttää renkaan. Saatte nopean avun hätätilanteisiin, jossa renkaan vaihtaminen on haasteellista. Muodostaa renkaan sisälle lateksikalvon, joka sulkee vuotokohdan. Välttämätön varuste jokaiseen autoon ja skootteriin.

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. EUH208 Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. EUH208 Innehåller 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Pakkaus

Paino
0.544 kg
Nettosisältö
0.5 LTR
Korkeus
24 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm