Renkaanpaikkausaine CRC Fix 500ml

Renkaanpaikkausaine CRC Fix 500ml

CRC

Renkaiden paikkausaine paikkaa vuodot ja täyttää renkaan muutamassa sekunnissa. Aine muodostaa renkaan sisäpinnalle ohuen kumikalvon. Ponneaine täyttää renkaan ajopaineiseksi.

7,95 € / kpl

15,90 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501909398
  • EAN-koodi: 5412386066122

Renkaiden paikkausaine paikkaa vuodot ja täyttää renkaan muutamassa sekunnissa. Aine muodostaa renkaan sisäpinnalle ohuen kumikalvon. Ponneaine täyttää renkaan ajopaineiseksi.

Vaaralausekkeet

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. EUH208 Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. EUH208 Innehåller 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Pakkaus

Paino
0.544 kg
Korkeus
24 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm