RENKAANPAIKKAUSAINE CRC FIX 500ML

RENKAANPAIKKAUSAINE CRC FIX 500ML

CRC

Renkaiden paikkausaine paikkaa vuodot ja täyttää renkaan muutamassa sekunnissa. Aine muodostaa renkaan sisäpinnalle ohuen kumikalvon. Ponneaine täyttää renkaan ajopaineiseksi.

Hinta verkkokaupassa

8,95 € / kpl

17,90 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501909398
  • EAN-koodi: 5412386066122

Renkaiden paikkausaine paikkaa vuodot ja täyttää renkaan muutamassa sekunnissa. Aine muodostaa renkaan sisäpinnalle ohuen kumikalvon. Ponneaine täyttää renkaan ajopaineiseksi.

Vaaralausekkeet

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. EUH208 Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. EUH208 Innehåller 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Pakkaus

Paino
0.544 kg
Korkeus
24 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm