Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Rikkahävite Roundup Speed X 400ml

ROUNDUP

Nyt myös tiivisteenä! Rikkakasvien ja sammaleen torjuntaan. Riittoisa ja nopeatehoinen: jopa yhdessä tunnissa näkyviä tuloksia. Tehoaine: pelargonihappo 565,5 g/l. Yksi pullo riittää jopa 175 m².

39,95 € / kpl

99,88 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 502256326
  • EAN-koodi: 5707441553717

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot sekä käyttöohjeet ennen käyttöä.

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ

Pakkaus

Paino
0.462 kg
Nettosisältö
0.4 LTR
Korkeus
24.5 cm
Pituus
4.7 cm
Leveys
10.7 cm