RIKKAKASVIEN TORJUNTA-AINE FINALSAN 1L

RIKKAKASVIEN TORJUNTA-AINE FINALSAN 1L

NEUDORFF

Rikkakasvien, sammalien ja levien torjuntaan puisto- ja pihakäytäviltä, puiden alustoilta ja koristekasvien ympäriltä. Poistaa voikukat, ratamot, pihatähtimöt, nokkoset ja ohdakkeet sekä muut rikkaruohot. Biologisesti hajoava.

Hinta verkkokaupassa

21,95 € / kpl

21,95 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501549308
  • EAN-koodi: 4005240167755

Torjunta-aine rikkakasvien, sammalien ja levien torjuntaan puisto- ja pihakäytäviltä, puiden alustoilta sekä koristekasvien ympäriltä. Poistaa tarkasti ja nopeasti voikukat, ratamot, pihatähtimöt, nokkoset ja ohdakkeet sekä muut rikkaruohot. Biologisesti hajoava. Vaikuttava tehoaine: luonnossa esiintyvä rasvahappo, joka ei rasita luontoa. Tehoaa vuorokauden kuluessa. Tepsii myös alhaisissa lämpötiloissa. Varmista rikkakasvientorjunta-aineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Vaaralausekkeet

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Turvalausekkeet: P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P305+P351+338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/jos ilmenee pahoinvointia. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. P405 Varastoi lukitussa tilassa. P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä. Faroangivelser: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Pakkaus

Paino
1.15 kg
Korkeus
27 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
10.5 cm