RIKKAKASVIEN TORJUNTA-AINE FINALSAN RTU

RIKKAKASVIEN TORJUNTA-AINE FINALSAN RTU

NEUDORFF

Rikkakasvien, sammalien ja levien torjuntaan puisto- ja pihakäytäviltä, puiden alustoilta ja koristekasvien ympäriltä. Poistaa tarkasti ja nopeasti voikukat, ratamot, pihatähtimöt, nokkoset ja ohdakkeet sekä muut rikkaruohot.

Hinta verkkokaupassa

14,95 € / kpl

19,93 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501577567
  • EAN-koodi: 4005240167762

Torjunta-aine rikkakasvien, sammalien ja levien torjuntaan puisto- ja pihakäytäviltä, puiden alustoilta sekä koristekasvien ympäriltä. Poistaa tarkasti ja nopeasti voikukat, ratamot, pihatähtimöt, nokkoset ja ohdakkeet sekä muut rikkaruohot. Biologisesti hajoava. Vaikuttava tehoaine: luonnossa esiintyvä rasvahappo, joka ei rasita luontoa. Tehoaa vuorokauden kuluessa. Tepsii myös alhaisissa lämpötiloissa. Varmista rikkakasvientorjunta-aineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Vaaralausekkeet

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P103 Lue merkinnät ennen käyttöä. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Faroangivelser: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Pakkaus

Paino
0.9 kg
Korkeus
29.5 cm
Pituus
7 cm
Leveys
12.5 cm