Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Saunatuoksu Cello Spa CE825 vihreä omena

CELLO

Koko 40 ml. Sekoitetaan löylyveteen.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500953006
  • EAN-koodi: 6405422883523

Koko 40 ml. Sekoitetaan löylyveteen.

Vaaralausekkeet

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Pakkaus

Paino
0.05 kg
Korkeus
2.2 cm
Pituus
8.3 cm
Leveys
3.5 cm